DELA

Har vi inte råd med god barnomsorg?

Barnomsorgen i staden har varit på toppnivå. Nu ser den tiden definitivt ut att gå mot sitt slut. För år 2012 föreslås kraftiga nedskärningar i barnomsorgen.
Alltför stora barngrupper, stängning av ett dagis, stängning av ett eftis, färre assistenter och mindre tid för föreståndarna att jobba med utveckling och kvalitetssäkring. Dessutom har den subjektiva rätten till barnomsorg för barn under tre år till vårdlediga föräldrar slopats och maxtaxan för en dagis- och eftisplats ska höjas.
Samtidigt är det platsbrist inom barnomsorgen. Förslaget är kortsiktigt, orealistiskt och dumt. Det som är bäst för barnen får stå tillbaka för pengarnas skull. Är vi så fattiga i stan att vi inte har råd med en god och hållbar barnomsorg?

Vi har inte blivit fattigare men vi har kanske blivit girigare och ovilligare att ta ansvar för varandra. Ett starkt samhälle är ett jämlikt och solidariskt samhälle. Ett samhälle där föräldrar tryggt kan sätta barn till världen i förvissning om att det finns en bra barnomsorg till en rimlig kostnad är ett samhälle som visar omsorg och framtidstro.
Ett sådant Mariehamn kommer jag att kämpa för.
Barbro Sundback (S)