DELA

Har Skatteförvaltningen fått brevdiarré?

Som vanligt fick jag i mars i år ett brev från Skatteförvaltningen med en förhandsifylld skattedeklaration.

Efter att på papper ha framfört kompletteringar till förslaget kom ett brev från Skatteförvaltningen med ett beskattningsbeslut daterat den 18 juni där det framgick att de kompletterande uppgifterna beaktats.

Detta framstår som ett helt normalt förfarande och man uppfattar att saken är klar. Enda besvärligheten här är att den förhandsifyllda deklarationen har ett sådant upplägg och sådan utformning att den är svår att förstå. Här bör Skatteförvaltningen verkligen försöka göra utformningen mera användarvänlig.

I det ovannämnda beskattningsbeslutet angavs vidare att:

– Beslutet ersätter ett beslut som skickats ut tidigare, daterat den 16 juni (detta beslut hade jag då inte fått).

– Datum för slutförande av beskattningen är den 16 juli.

– Ändringar kan göras av beslutet.

Den 29 juni fick jag ett nytt brev från Skatteförvaltningen som innehöll ett beskattningsbeslut daterat den 23 juni som vid en snabb titt förefaller att innehålla samma uppgifter som det tidgare beslutet (framförallt är slutresultatet detsamma) dock så att beslutet ersätter det tidigare beslutet från den 18 juni och slutförandedatum är den 21 juli.

Den 30 juni kommer ännu ett brev från Skatteförvaltningen med ett beskattningsbeslut daterat den 16 juni vilket tydligen är det beslut som man hänvisat till tidigare och som väl borde ha anlänt till mig som det första av dessa beslut.

Samtliga beslut är i sak likadana och för min del är jag helt nöjd med att få ett beslut och jag kan inte förstå varför Skatteförvaltningen skall hålla på med detta ”brevbombardemang” då det inte förefaller att tillföra något nytt. Ekonomiskt och miljömässigt är det inte heller särskilt bra då varje brev innehåller ett märkbart antal pappersark som jag nu har i tre omgångar. Jag avvaktar nu med spänning om jag ska få flera brev före slutförandedatumet den 21 juli.

Eftersom jag inte är den enda som råkat ut för det här och då jag vet att det hos en del skapar irritation och även en oro om vad som riktigt gäller skulle det vara på sin plats att Skatteförvaltningen klargör för allmänheten vad detta, till synes onödiga, brevskickande beror på och vilken betydelse det eventuellt kan ha.

S-O BOMAN

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Det kan finnas flera olika orsaker till att det kommer ett nytt beskattningsbeslut. Skatteförvaltningen kan ha fått korrigerande uppgifter från en utomstående uppgiftslämnare som påverkar beskattningen, till exempel en arbetsgivare, eller om en själv gör ändringar i sin deklaration. Kontrollera alltid om uppgifterna i beslutet stämmer och om det uppstår frågor, kontakta skattebyrån direkt.

EMMELIE BJÖRKMAN

BYRÅCHEF, ÅLANDS SKATTEBYRÅ