DELA

Har självstyrelsen spelat ut sin roll?

När vi för 90 år sedan fick vår självstyrelse oh självbestämmanderätt i ett flertal frågor, såg både Åland och världen annorlunda ut än den gör i dag. På den tiden hade vi både handlingskraftiga politiker och ett aktivt och innovationsrikt näringsliv, vilka tillsammans förde samhället framåt. Samtidigt som vi också självständigt kunde påverka utformningen av samhället på det sätt som gagnade vår välfärd och vårt näringsliv.
Sedan vi anslöts till EU för ett tjugotal år sedan har mycket hänt. Vi har förlorat en stor del av vår beslutanderätt i frågor som berör Åland och våra möjligheter till utveckling och överlevnad. Numera har Eu övertagit den rollen från lagtingets bord. Och vi har få, eller inga, möjligheter att förändra den beslutsprocessen. Vi har svårt att göra vår stämma hörd, för vi är inget eget land, utan är en del av Finland, som därmed skall föra också vår talan i EU och dess beslutandeorgan.
Trots uppvaktningar både i Helsingfors och Bryssel är det sällan som vi får gehör för våra synpunkter och behov. Åland med dess 29.000 invånare, långt ut i havet, utan naturtillgångar och utan ett intressant strategiskt läge, har man ingen motivering att lyssna till helt enkelt.

För ålänningarna är de kanske viktigaste exemplen där vi inte får besluta själva bland annat fiskerinäringen, jordbruksnäringen, sjöfågeljakten, för att nämna några.
Därav följer också ett ointresse från de invalda ledamöterna i lagtinget att fördjupa sig i lagtingsarbetet och följa med debatterna i plenum. Eftersom man vet att det inte spelar så stor roll vilka utlåtanden man ger i olika frågor. Eu har redan bestämt hur det skall vara. Lagtingets arbete har blivit ett spel för gallerian, en pro forma process, en sysselsättning utan mål, mening eller resultat.
Så därför ställer jag mig frågan om självstyrelsen har spelat ut sin roll? I grund och botten har vi ju inte längre samma möjligheter att som tidigare påverka utvecklingen i vårt samhälle, vår välfärd och vårt framåtskridande.
Är det därför nödvändigt med lagting och regering, eller skulle saken kunna skötas lika bra av ett antal tjänstemän med gummistämpel?
Runa Lisa Jansson