DELA

Har (S) en sedelpress?

Tack Anders Hallbäck för snabbt svar om socialdemokraternas syn på tandvården. Det kan finnas behov att se över och uppdatera vilka samhällsgrupper som är berättigade till allmän tandvård på Åland. Det är jag beredd att sätta mig ner och diskutera tillsammans med socialdemokraterna. Detta är dock inte vad som föreslagits från (s), utan allmän tandvård där både den landskapsanställde chefen med 4.808 euro i lön och den statsanställda sekreteraren med 2.010 euro (i Hallbäcks exempel) får allmän tandvård från ÅHS. Ställer mig skeptisk till att detta är ett vettigt användande av resurser. Vad beräknar socialdemokraterna att driftskostnaden blir?

Landskapets budget går idag med ca 18 miljoner i underskott. Utjämningsfonden tar slut 2012. Den som har det politiska modet att dra slutsatserna ser att landskapet behöver spara miljoner bara för att få budgeten att gå ihop. Ännu fler miljoner om vi ska spara ihop en ny utjämningsfond. Det är i detta läge som Ålands socialdemokrater ogenerat föreslår att 25 miljoner ska tas ur landskapsbudgeten för Finlandskabeln och obegränsad, samhällsfinansierad tandvård för alla.
Moderaterna i Sverige tröttnade på Håkan Juholts (s) kostsamma löften och startade hemsidan ”Juholts sedelpress” där man kan läsa att han hittills lovat bort kring 135 miljarder svenska kronor. En sådan sammanställning börjar onekligen kännas intressant också på Åland.
Med vänlig hälsning,
Wille Valve (M)