DELA

Har oppositionen drabbats av självskadebeteende?

Otack är världens lön! Oppositionen anklagar LR för den ekonomiska skada landskapet förorsakas av uppsägningen av hybridfärjekontraktet.

Oppositionen hänvisar till att LR i sitt svar på mitt klagomål till Justitiekanslern hävdar att den tidigare LR (det vill säga dagens opposition) vid upphandlingen av hybridfärjan har följt de fullmakter som varit i kraft vid varje särskild tidpunkt, och tydligen särskilt fullmakten om 40 miljoner euro som gavs 2017.

Men enligt lagtingsordningen 54 § 4 gällde den 2017 givna fullmakten bara för rättshandlingar ingångna under 2017. Under det året ingicks nästan inga rättshandlingar angående kortrutten och hybridfärjan och absolut inga långsiktiga rättshandlingar av den typen, alltså avtal med verkan på budgetarna under kommande år.

Ändå hävdar LR, som sagt, i sitt försvar av den tidigare LRs handlande i sitt utlåtande till Justitiekanslern att den tidigare LR har haft fullmakt vid varje särskild tidpunkt. På vilken grund skulle den ha haft det?

Att fullmakt saknades visas även av att den tidigare oppositionen i lagtinget i sin frustration tog till väldigt fantasifulla medel för att stoppa investeringarna som styrdes av en maktfullkomlig majoritet; dock utan att lyckas förrän det var för sent.

Även om det är svårt att förstå att LR inför Justitiekanslern mot bättre vetande försvarar den tidigare LRs handlande, är det ännu svårare att förstå den nuvarande oppositionens kritik av LR där man till och med talar om personligt ansvar.

Förstår man inte att man själv riskerar personligt ansvar och då avser jag inte bara ekonomiskt och politiskt utan kanske även annat, om det skulle visa sig handla om missbruk av förtroendeställning.

ROLF GRANLUND