DELA

Har landskapet tänkt på den sociala hållbarheten?

Vi har i media kunnat läsa att landskapsregeringen har för avsikt att införa turlistor på alla linfärjor. Åtgärden vidtas för att minska kostnader och därmed spara budgetmedel. Det som i sammanhanget måste beaktas är att de olika linjerna har helt olika förutsättningar och behov. Den gemensamma nämnaren för alla linjer är att trafiken är en livsnerv för skärgårdsborna och som sådan oundgänglig för en fungerande vardag.

Den ekonomiska delen verkar vara väl utredd, men hur är det med den sociala hållbarheten? Hur har man analyserat och värderat vilka konsekvenser en utglesad och tidsmässigt förutbestämd trafik kommer att påverka livsbetingelserna framför allt för skärgårdsbor men också för övriga brukare? Svaret är givet: Nej, det har man inte. Så bredda ”tänket” och låt de som de facto berörs komma till tals innan processen går vidare.

VERONICA THÖRNROOS

PRO ÅLAND, EN POLITISK TANKESMEDJA