DELA

Har folk slutat att bry sig?

I valtider för fyra år sedan lyckades jag få igång drogdebatten på Åland men nu har den tystnat helt igen. Det är ju inte så att något har ändrats till det bättre och problemen är borta.

Flera unga har under den här tiden gått en för tidig död till mötes på grund av direkta eller indirekta drogrelaterade orsaker. Min egen släkt har heller inte skonats under denna tid. Jag lever i denna verklighet varje dag, år ut och år in och ser på nära håll verkningarna av drogmissbruket.

Jag var ett tag tveksam till om jag skulle ställa upp i valet igen på grund av det tuffa politiska klimat som råder. Men jag är med även denna gång, för NÅGON måste arbeta hårt med drogpolitiken och det finns tyvärr inte så många engagerade i lagtinget i dagsläget.

Jag lovar inte guld och gröna skogar men jag kan lova att jag kommer att göra allt för att få till en förändring. Ålands folk måste vakna och inse hur stora problem vi har innan det är för sent. Det är våra barn det gäller.

Glenn Koskinen (ÅF)