DELA

Har Finland råd med två språk?

Kommentarer till lantrådet Viveka Erikssons uttalanden om tvåspråkigheten i vårt land.
För min del håller jag med om att Finland har råd med två språk. Till exempel i förra Jugoslavien, hade man 6 språk med simultantolkning.
Vår grundlag i Finland talar sitt tydliga språk:
”Det är Finlands skyldighet att se till att finska och svenska användes !”

Finland har ju tillsammans med flera andra länder skrivit under på att svenska är vårt språk på Åland. Om det nu är som lantrådet Viveka Eriksson säger : ” Ministerierna bereder lagarna på finska språket och alla handlingar finns bara på finska”.
Då betyder det att förfarandet är ett brott mot Finlands lagstadgade tvåspråkighet. Frågan är då, varför har inte tidigare Åländska regeringar och nuvarande regering, reagerat tillräckligt kraftigt mot detta olagliga förfaringssätt.

Lantrådet fortsätter : ”Det behövs betydligt mer resurser för att göra de här översättningarna”.
Alltså då menar lantrådet att det är Åland som bör ha dessa resurser. Min mening är att vi i landskapet Åland skall inte översätta svåra juridiska dokument och inte heller någonting annat som kommer från staten Finland.
Alla dokument skall finnas på svenska språket, i Finland. Åland skall inte använda sina egna skattemedel till att översätta bl.a lagtexter från Finland. Om nu detta gjorts och görs måste dessa omkostnader debiteras staten Finland.

När det gäller t.ex lagtexter så undrar man vem som i så fall tar ansvaret för feltolkningar eller översättningsfel etc.
Mitt råd är att, nu måste regeringarna på Åland och i Finland, skärpa sig! Kom ihåg att det fortfarande är ett tvåspråkigt land som vi lever i.
Hur länge är det möjligt att vi får ha en levande svenska här på enspråkigt svenska Åland. Hur mycket pengar har Åland under årens lopp satsat på att översätta från finska till svenska ? Skattebetalarna vill gärna få reda på vad det kan ha kostat , hittills.

Finns det budgeterat i Landskapets budget om vad översättningarna kostar. Hur många tjänstemän behövs på Åland för detta ändamål ?
Vi i Ålands Framtid vill gärna veta detta !
Kurt Eriksson,
lagtingskandidat för Ålands Framtid