DELA

Har EU spelat ut sin roll?

Då man tittar i backspegeln sedan Finland och Åland inträdde i EU så har allt gått utför med våra företag, vår ekonomi och vårt självbestämmande. Att det blev ett brexit är inte alls konstigt. De vill ta tillbaka den självbestämmanderätt som deras förfäder en gång byggt upp. Jag kan inte begripa att ambitionen inte finns även här … Ända sedan inträdet har vi skickat våra pengar till södra och östra Europa, det vill säga vi har varit nettobetalare.

Vårt kulturarv med vårfågelskytte har de skjutit i sank. En hållbar jakt som även inneburit stora viltvårdande insatser i det åländska samhället. Det har varit ett litet uttag av den population som producerats här på våra öar. Vidare så har boskapsskötseln gått till storbruk, vilket är ytterst olämpligt för landskapet Åland och har redan inneburit att de flesta småjordbrukare fått sluta med sina ack så nyttiga sysslor.

Rederierna, som är livsnerven i det åländska samhället går på knäna. I och med EU så köps våra åländska vinstgivande företag upp av gigantiska internationella företag och vinsten går således till dess ägare. Detta är bara ett av fåtal katastrofala val som gjorts de senaste 25 åren. Jag tycker en folkomröstning angående vårt medlemskap i EU vore på sin plats.

Vi hade det lite bättre förr och våra förfäder som stridit för vår självständighet skulle vrida sig i graven över hur dagens situation ser ut.

PETER WAHLBECK