DELA

Har entreprenörerna och konsulterna varit för snälla?

Jag har med stort intresse följt tidningsartiklarna om skandalerna kring Fastighetsverkets sätt att ge ut arbeten på den privata marknaden. Till saken hör att jag för cirka tre år sedan träffade representanter vid Fastighetsverket, däribland nuvarande vd och presenterade vad mitt företag kunde erbjuda för konsulttjänster med fokus på BIM (Byggnads Informations Modellering).

Jag informerade att jag redan 2012, vilket troligen betyder att jag var det första konsultföretaget på Åland, införskaffat licenser för det aktuella BIM-programmet Revit och gått flertalet kurser hos min programleverantör. Jag fick frågan om jag kunde erbjuda tjänster som BIM-samordnare vilket jag svarade jakande på samt blev informerad om att Fastighetsverket skulle anordna informations- och introduktionstillfällen i det aktuella mjukvaran avgiftsfritt för åländska projekteringsföretagare och byggföretag.

Vid återkoppling till projektchefen vid Fastighetsverket för att höra sig för om eventuella BIM-relaterade arbeten för Fastighetsverket så ska intresset från projektchefen inte beskrivas som svalt utan mera som ett totalt ointresse vilket jag efter senaste veckors tidningsreportage nu förstår anledningen till.

Någon inbjudan till informations- och introduktionstillfällena som jag i efterhand fått veta varit två till antalet fick jag aldrig och inte heller någon förfrågan som BIM-samordnare.

Jag har av naturliga skäl tagit del av senaste årens upphandlingsmaterial för olika offentliga byggprojekt och beträffande anbudshandlingarna och turerna kring den aktuella geriatriska avdelningen vid ÅHS så är jag lite förundrad över att kraven av tidigare erfarenheter av sjukhusplanering enbart gällde för arkitekten men inte för VVS-projektören.

Som företagare så tror och hoppas jag att journalist Annika Orres grävande artikelserie kring Fastighetsverket ska leda till en viktig ögonöppnare för ansvarig styrelse att på allvar skapa förändrade rutiner för att ge chans åt flera företagare att kunna delta och lämna pris på offentliga byggprojekt och tjänster eftersom det vore viktigt för konkurrensen och prisbilden då flera företag då får chans att utveckla sitt tjänsteutbud på ett rättvist sätt.

Som jag brukar säga så är en väl utförd upphandling grunden för att få ett högkvalitativt byggprojekt till rätt pris och här upplever jag det finns stort utrymme till förbättring inom det offentliga Åland. Att ett upphandlande offentligt verk går ut med att utan laglig grund om de vill kan utesluta, motarbeta, och har råd att driva rättsliga processer mot åländska entreprenörer och konsultföretagare som ifrågasätter verkets rutiner måste omedelbart få ett slut.

För frågan jag ställer mig är om det endast är arkitekt Donald som blivit hotad om uteslutning och rättsliga påföljder eller finns det flera entreprenörer och konsulter som blivit behandlade på liknade vis och vad har andra konsulter för erfarenheter av att erbjuda tjänster till Fastighetsverket?

MARTIN NILSSON
BIOENERMART AB