DELA

Har du minnen om Kekkonen och skärgården?

President Urho Kekkonen var en stor skärgårdsvän. Det berodde inte enbart på hans stora intresse för fiske, utan han hade på riktigt många vänner i skärgården.
Detta projekt avser att samla in de många unika berättelser och minnen som ännu lever kvar om Kekkonens besök på olika öar längs Finlands kust. Jag är intresserad också av fotografier, brev och till exempel dagboksanteckningar som belyser var och när Kekkonen besökt bryggor och hem.

Resultatet av insamlingen publiceras under år 2015 i tidskriften Skärgård och materialet kommer att doneras till ”Urho Kekkosen arkisto ” i Orimattila. Projektet stöds av Svenska kulturfonden.
Om du har något du vill berätta, ta kontakt med
Nina Söderlund
Pol.mag
ordförande för ledningsgruppen för Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi.
nina.soderlund@abo.fi,
tfn 050-527 81 80