DELA

Har då aldrig hört på maken

Man baxnar när man läser om Petri Carlssons och Roger Janssons åsikter, hot och utpressningar över stadsstyrelsens beslut att avvisa ett byggbolags anhållan om att få riva byggnader i centrala Mariehamn. Det så kallade åtgärdsförbundet utgår från stadsfullmäktiges enhälliga beslut att följa det betänkande om hur centrala Mariehamn ska delgeneralplaneras för att stimulera tillväxt i absoluta centrum.

Betänkandets ordförande var Roger Jansson. Stadsstyrelsen med Petri Carlsson i spetsen godkände betänkandet och hyllade betänkandets innehåll inför stadsfullmäktige.

Denna enhällighet måste förstås av förvaltningen förverkligas och stadsutvecklingsnämnden har systematiskt arbetat i enlighet med rekommendationerna i betänkandet. Allt annat vore märkligt för att inte säga tjänstefel. Att införa åtgärdsförbud tills arbetet med delgeneralplanen är slutfört enligt stadsfullmäktiges beslut är logiskt och ansvarsfullt. Under processens gång kan det inte vara ändamålsenligt att rycka ut enstaka tomter och bebygga dem så att helheten riskerar att förstöras.

Allt detta är i enlighet med de politiska spelreglerna och följer både demokratiska och lagliga principer. Då plötsligt ändrar sig Petri Carlsson och Roger Jansson. De vill inte mera följa sina beslut och inte heller majoritetens beslut. I panik attackerar de tjänstemän och politiker som tycker att spelregler och principer måste följas.

De kräver att en majoritet ändrar uppfattning annars ska de bort. Jag har då aldrig hört på maken. Vi har både åsikts- och yttrandefrihet i Mariehamn. Vi har opolitiska tjänstemän som ska följa politiska beslut och lagar som gäller.

Under en lång tid har några högljudda moderater bedrivit några fastighetsägares intressen i stadsplaneringen. De struntar i överenskommelser, planer och prejudicerande domstolsbeslut. De vill behandla vissa fastighetsägare mera generöst än andra. De fastighetsägare det gäller är också företagare i staden.

Det är inget fel i att företagarna önskar maximera spekulationsvinsterna på sina tomter. Däremot är det oacceptabelt att vissa politiker är beredda att behandla fastighetsägarna olika. Detta är den underliggande motsättningen i stadsplaneringen.

Petri Carlsson som betraktar sina kolleger i stadstyrelsen som kriminella för att de följer överenskommelser och tar ansvar för hela centrums utveckling har förlorat mitt förtroende. Hans aggressiva och polemiska sätt att leda stadsstyrelsen för inget gott med sig.

Det ingår i det demokratiska spelet att ha olika åsikter, att rösta samt att förlora ibland och vinna ibland. Klarar man inte av det utan att anklaga sina kolleger med annan åsikt för att fatta olagliga beslut är det dags att ta sin Mats ur skolan.

Barbro Sundback (S)