DELA

Har betalat för mycket

I väntan på hur ansvarsfrågan blir gällande dumpning av asfalt från Ålandsvägens ombyggnad kan det vara intressant att än en gång friska upp minnet gällande asfalthanteringen och dess kostnader för Ålandsvägens ombyggnad etapp 1.

Denna sammanställning grundar sig på fakturakopior där mängder samt priser framgår.

Tjärasfalt: i entreprenadsumman ingår borttagning av all asfalt samt transport till anvisad plats. Denna summa utbetalas i samband med den uppgjorda ratfördelningen i kontraktet.

Samtidigt har entreprenören debiterat för borttagning av tjärasfalt enligt samma mängd som den som ingår i entreprenaden och fått för detta 130,-/ton. På detta sätt har projektledaren godkänt 2 ggr betalning för borttagning av asfaltbeläggningen vilket för tjärasfaltens del utgör 58.353,10. Detta är pengar som staden förlorat och som dessutom inte bokförts på Ålandsvägen etapp 1.

Entreprenören har transporterat 448,87 ton tjärasfalt till landskapets upplagsplats i Jomala. Efter detta har SubSea transporterat tjärasfalten till mottagningsanläggning på fastlandet. Den transporterade mängden var då 776,87 ton tjärasfalt! Man har alltså transporterat bort 328 ton mera tjärasfalt än vad man kört till upplagsplatsen från Ålandsvägen.

SubSeas faktura är på totalt 97.856,06 för 776,87 ton tjärasfalt. Detta utgör 126,- / ton. Här har M:hamns Stad via projektledaren tydligen betalat 41.328,- för mycket vilket direkt drabbar staden men inte Ålandsvägen, eftersom det inte är bokfört på Ålandsvägen etapp 1.

Inför slutsynen av etapp 1 fick stadsdirektören frågan om att anlita en utomstående granskare för att klarlägga huruvida uppgjorda entreprenadhandlingar följts. Svaret jag fick var att infrachefen fått frågan och svaret var att det är onödigt och blir bara dyrt när infraavdelningen kan sköta det själva. Nu förstår vi svaret.

Vad gäller etapp 1 togs prover på tjärasfalten långt efter att slutsynen var gjord. Infraavdelningen skötte detta och stod även för kostnaderna. Någon separation av tjärasfalt gjordes inte.

STEN-ÅKE HÄGGBLOM

SVAR PÅ INSÄNDAREN:

I samband med behandlingen av ett rättelseyrkande gällande tjärasfalten fick infrastrukturnämnden vid sitt möte i måndags en detaljerad information i ärendet av projektledaren. Nämnden avslog rättelseyrkandet och var nöjd med informationen. Nämnden inväntar resultatet av pågående polisutredning och efterlyser inga ytterligare utredningar i dagsläget.

KAI SÖDERLUND

MARIEHAMNS STAD