DELA

Här behövs SWAT-analys

Näringsminister Torbjörn Eliasson hävdar gång på gång att golfsatsningen på Stornäset görs för turismen och för att vi skall få in skatteintäkter till samhället.
Enligt mediarapporter har representanter från Ålands idrottscentrum lämnat in en intresseansökan angående en golfbana i Godby-Ämnäs området och då uppmanar landskapsregeringen att göra en SWAT-analys om olika golfalternativ, d.v.s. utreda för- och nackdelar med de olika alternativen ur ett samhällsnyttigt perspektiv.

mötet i byagården i Österåker i november 2009 då Torbjörn Eliasson presenterade golfplanerna på Stornäset sade Eliasson att banan där var planerad som en långhålsbana d.v.s. en svårare variant för spelare med lågt handikapp. Jag utgår från att detta gäller fortfarande.
Eftersom banan på Stornäset är planerad på landskapsmark och landskapet skall bidraga med 30 procent av kostnaderna anser jag att det är skattebetalarnas rätt att en SWAT-analys utförs. Hur som helst är en bana på Stornäset fel placering.
Isabel Kvarnfors