DELA

Här är lösningen på världens miljöproblem!

Driv bilar, flyg och allt övrigt med vatten, eventuellt med någon miljövänlig tillsats. Då avlämnas bara vattenånga. En annan lösning vore att driva allt med sol, vind, en kombination av båda, eller som sagt av vatten. Det är ingen omöjlighet! Fossila bränslen, så som olja och kol ska bara användas som smörjmedel.

Problemet är de stora och starka kol- och oljeproducenterna. De kommer att göra allt för att stoppa en sådan utveckling. De tjänar ju stora pengar på det.

Ett annat problem, som folk hurrar åt, är alla dessa raketuppskjutningar, som görs för att finna en beboelig planet någonstans ute i rymden. USA bland andra satsar stora pengar på sitt rymdprogram. De besuttna i världen vill ha en reträtt plats, när de har gjort vår planet, jorden, obeboelig genom miljöförstöring.

Vanligt folk eller allmogen, får säkert inte följa med. De får stanna kvar och ta hand om skiten.

Girigheten kommer säkert bli mänsklighetens undergång.

”Råland på Åland”