DELA

Här är ÅLD:s Åland gallup-fråga:

Kan notera att Nyan inte presenterade den frågeställning, som Åländsk Demokrati har i månadens gallup.

Frågeställningen i Månadens fråga är enligt Åländsk demokrati:

Landskapsstyrelsen avsätter 1 800 000 euro för ett skatteavdrag om 100 euro, som kan nyttjas för personer med en inkomst mellan 14 000 och 65 000 euro. Landskapsregeringen kallar det avdrag för ”låg- och medelinkomsttagare”.

Om man tjänar under 14 000 € så betalar man inte kommunalskatt och därmed kan man inte nyttja skatteavdraget.

Åländsk demokrati föreslår istället ett skräddarsytt stipendium (utan ansökan) om cirka 100€ /månad till alla som lyfter folkpension, sjukpension och åt alla dem, som på grund av långvarig sjukdom eller arbetslöshet inte längre lyfter inkomstrelaterad ersättning.

Hur skulle du vilja fördela de 1 800 000 €?

1. Regeringens skatteavdrag, 100 € för alla som tjänar mellan 14 000 och 65 000.

2. Åländsk Demokratis förslag, ett stipendium på 100€/månad åt de som hör till de utsatta grupper, enligt Åld’s definition.

3. Kan inte ta ställning

STEPHAN TOIVONEN

ÅLÄNDSK DEMOKRATI