DELA

Har ÅHS glömt varsla om lockout?

Lockout är den grövsta åtgärden en arbetsgivare kan vidta mot arbetstagarna under en hotande strejk.
Lockout innebär att arbetsgivaren inte betalar löner och förhindrar arbetstagarnas inträde till arbetsplatsen. Detta är helt laglig åtgärd.

För varsel om lockout gäller samma regler som för strejkvarsel den ska meddelas två veckor före både till arbetstagarna och riksförlikningsmannen.
ÅHS har inte varslat om lockout, men meddelat att den kommer vidta lockout-liknande åtgärder mot tehyiter.
Har lockout-varsel uteblivit för att kunna undvika följa de regler som gäller vid lockout, nämligen att lockout måste gälla alla arbetstagare med samma arbetsgivare (ÅHS), annars är det frågan om diskriminering, vilket är olaglig.

Lockout eller inte så kvarstår en fråga; hur är det möjligt för ÅHS, innan strejken har brutit ut, att kunna veta vilka som är tehyiter?
Integritetsskyddet förbjuder arbetsgivaren att varken utfråga eller hålla sig med listor med uppgifter om arbetstagarnas medlemskap i fackföreningar. Integritetsskyddet är inskriven i grundlagen, som även ÅHS måste respektera.
Leena Pokela