DELA

Handslag ska hålla

Självstyrelsen går framåt. Efter många års strävan ska vi godkänna en ändring av Självstyreslelagen för Åland där det ekonomiska systemet i huvudsak förnyas. Det bygger på en överenskommelse som våra respektive regeringar har skakat hand på.

Vårt ekonomiska system görs flexiblare men bygger fortfarande på avräkningssystemet. Målet är att höja nivån på grundfinansieringen för att trygga välfärden. Vi anser att det finns ett ökat behov om 15 miljoner euro per år men har accepterat en politisk kompromiss om 10 miljoner euro.

Jag anser att överenskommelser ska hålla och att vi ska fortsätta förhandlingar om grundfinansieringen med nästa regering. Det nya ekonomiska systemet ger oss cirka tre miljoner mera i börsen och det är bra, men ytterliga förhandlingar måste tillkomma. Viktigast för oss socialdemokrater är att vårt ekonomiska system fungerar oberoende av de reformer som sker i riket.

För bästa vänner landskaps- och vårdreformen kommer att förverkligas och vårt ekonomiska system kan nu hantera reformen. Det blir inte i den form som Sipiläs regering föreslog men i en annan kompromissad form.

Alla de finländska statsbärande partierna lyfter alla vikten av reformen. Ordförande Antti Rinne och högst troligen Finlands nästa statsminister, framhöll direkt att SDP har haft en klar tanke med vårdreformen. Det är alltså ett ypperligt läge för förhandlingar och nya steg framåt för en reformerad självstyrelse.

Vi socialdemokrater hoppas på en politik med håller och att de frågor som ännu är öppna diskuteras vidare. För vår egen trovärdighetsskull måste våra handslag betyda någonting. När Åland kommit överens med Finland så håller det. Då ska man inte läsa i de lokala medierna att partier som Centern backar och ändrar kurs. Vi måste tänka på hela Ålands bästa.

Nu har våra regeringar hittat en lösning som alla kan leva med. Finlands riksdag har klubbat igenom överenskommelsen. Så rakryggade måste vi vara att även vi enhälligt godkänner propositionen. Utåt talar vi med enad röst. Annars når vi ingen framgång.

SARA KEMETTER (S)