DELA

Handling, inte bara ord

I tidningen av den 18.12. framförde lagtingsledamot Christian Beijar några frågor och påståenden som var riktade till mig.
För det första. Hela debatten bygger på en finansmotion som liberalerna har gjort med mig som förste undertecknade.
Vi försökte få in en skrivning i landskapets budget under kapitlet Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde, allmän förvaltning, moment 45.10. I detta kapitel skriver landskapsregeringen i allmänna ordalag om bl.a. sina målsättningar och politik under det kommande budgetåret.
Vår skrivning löd, jag citerar ” att skapa ett serviceboende för de funktionshindrade”.

För det andra. Detta är lagtingspolitik. Vi pekar på brister i samhället och kommer med konstruktiva förslag.
I en insändare har jag visat på ett möjligt förslag hur bristen kunde lösas. Det finns säkert flera, men jag är skeptiskt till hur en intresseförening skall klara av att bygga och driva ett serviceboende med tillgång till personal och så vidare. Men om det lyckas är det bra, tillvägagångssättet är inte det viktigaste.

Det är uppenbart att kommunerna har problem med att klara av denna uppgift, men mitt förslag visar på en möjlig lösning. För det tredje. Kommunalpolitiken berörde vi inte i vår motion eller jag i min insändare. Vi däremot vill att även de funktionshindrade skall ha det bra på Åland, vi kräver handling och inte bara ord från landskapregeringen. Roger Eriksson
Liberal lagtingsledamot