DELA

Handling för miljön

Miljöfrågorna är stora och brännande och vi måste börja med att först sopa rent framför egen trappa. Vi måste själva ta krafttag för att förbättra vår egen närmiljö. Fosfor- och andra utsläpp fortsätter i stor skala och vi är en av Östersjöns större bovar i nedsmutsning räknat per person. Vi förbättrar inte miljön bara genom att prata om det. Vi måste göra det i praktiken också. Det har tyvärr varit dåligt med den varan på senare år. På den internationella arenan ska vi söka påverka länderna runt Östersjön att också de tar sitt ansvar för att förbättra vår gemensamma miljö.
Man får verkligen hoppas att den nya regeringen ska gå från mångordigt snack till konkret handling och inte låta särintressen hindra verkliga förbättringar av vår närmiljö.
Kalle Fogelström (S)
kalle.ax; lt 12; fm 541