DELA

Handläggningen ska gå snabbare

Svar till läkare Jan Fagius insändare i onsdagens tidning:

För att kunna avgöra rätten till specialersatta läkemedel behöver FPA ett läkarutlåtande B av den vårdande läkaren. I läkarutlåtandet skall framgå de uppgifter som FPA behöver för att göra en bedömning om kriterierna för att erhålla specialersättning uppfylls.

Ifall kunden får ett avslagsbeslut och inte beviljas rätt till specialersättning och FPA inte har haft tillgång till alla uppgifter går det bra att inom besvärstiden skicka in kompletterande uppgifter. Då kan FPA titta på ärendet på nytt och rätta beslutet till kundens fördel om det visar sig att kriterierna uppfylls. FPA begär i vissa fall tilläggsutredningar av kunden och kan även begära journalkopior från hälso- och sjukvården för att kunna avgöra det ärende som är på gång. Utgångspunkten är dock alltid att det i läkarutlåtandet framgår nödvändiga uppgifter.

FPA utvecklar både sina ansökningsblanketter och också läkarutlåtanden, för att göra dem bättre och enklare att fylla i. I framtiden kommer läkarutlåtanden att vara elektroniska, vilket innebär att läkaren får det lättare att fylla i utlåtanden eftersom det elektroniska formuläret vägleder på ett bättre sätt hur intyget ska fyllas i och har länkar till bland annat kriterierna för specialersatta läkemedel. Det elektroniska förfarandet innebär också att läkarintyget skickas omedelbart till FPA och kan handläggas snabbare.

Beträffande specialersatta läkemedel är det själva B-utlåtandet som är ansökan och rätten till ersättning beviljas i regel från det datum kunden lämnat in läkarutlåtandet. Den genomsnittliga handläggningstiden för läkemedelsersättningar på Åland är 12,1 dagar och tiden räknas från det datum läkarutlåtandet inkommit till FPA, men i enskilda fall kan handläggningen dröja något längre. FPA avgör årligen ca 600 ansökningar om specialersättning på Åland.

Det finns utmaningar vid flyttning mellan länder och det kan vara svårt att få nödvändiga medicinska uppgifter som behövs för ett utlåtande för specialersatta läkemedel från ett tidigare bosättningsland, men med ett gott samarbete borde det gå att hitta lösningar på detta.

Jan Fagius och övriga läkare på Åland är alltid välkomna att kontakta FPA om det uppstår frågor om FPA-relaterade intyg och ärenden.

Bästa samarbetshälsningar

Hillevi Smeds

enhetschef

Teemu Takala

sakkunnigläkare