DELA

Handel och industri på styrelsemöte

När stadsstyrelsen i Mariehamn har möte i dag ska man både få information och diskutera industrins och centrumhandelns förutsättningar.

Bakgrunden till diskussion om industrin är en utredning vid landskapsregeringen som initierats av industrin. Målsättningen för industrin är att få samma förutsättningar här som företag i övriga Finland här, i fråga om olika omkostnader som exempelvis el, vatten och avlopp.

Landskapets avdelningschef Linnea Johansson och Ålands näringslivs vd Anders Ekström ska informera.

Gällande centrumhandeln ska Anders Ekström och City Mariehamn informera om omsättning och besöksantal i centrum.

– Man vill att stadsstyrelsen ska vara informerad om hur handeln och besöksantalet utvecklas i stan. Det är viktig information, det kan jag hålla med om, säger Tage Silander (MSÅ), styrelsens ordförande.

Han konstaterar att det inte finns några patentlösningar varken för industrin eller centrum.

– Men vi kan i varje enskilt beslut tänka på hur det påverkar till exempel konkurrenskraften, säger han. (eh)