DELA

Hancock ger inte hela bilden

Michael Hancock , du ger inte hela bilden av Ålands svaga turistsäsong när du ensidigt anklagar Anders Tegnell. För övrigt borde väl din text vända sig till beslutsfattande politiker?

Varför tar du inte upp de finska politikernas ansvar för Ålands svaga turistsäsong? Finland hade betydligt strängare regler för att välkomna turister än de flesta andra länder under turistsäsongen med regeln 8 fall per 100 000 invånare. Det innebar att svenskarna inte kunde turista på Åland under sommarmånaderna medan de var välkomna i flera andra europeiska länder. Finlands beslut innebar att invånare från flera länder som genomfört det du efterfrågade, till exempel både munskydd och lockdown, ändå inte var välkomna till Finland. 14 juli var till exempel enbart invånare från 18 av alla världens länder välkomna till Finland som turist. I slutet av september nästan inga länder alls.

Påståendet att om Sverige agerat via lockdown och munskydd så hade svenskarna varit välkomna till Åland i somras faller alltså redan här.

Fanns det för övrigt någon möjlighet att genomföra en lockdown i Sverige i samband med utbrottet? Nej, den lagstiftningen fanns inte på plats och även om lagen snabbt hade ändrats efter några veckor hade den inte med säkerhet lett till ett bättre resultat visar resultatet i flera jämförbara länder, till exempel Storbritannien som efter ett tag införde det.

Kunde man göra något åt utbrotten på äldreboenden? Nej, inte på kort sikt. Det är ett problem som kan lösas på längre sikt men inte direkt när krisen inleds.

Det för oss över till nästa steg. Du nämner över huvud taget inte att en av anledningarna till att lockdown inte är någon universallösning är hög trångboddhet, till exempel för att man bor flera generationer tillsammans av till exempel kulturella skäl (ex Italien) eller på grund av invandring (ex i Sverige). I Sverige finns en överdödlighet i invandrartäta områden.

Till Sverige kom cirka 340 000 asylsökanden under åren 2012-2015 vilket ungefär motsvarar 3,3 procent av befolkningen. Om Åland skulle haft motsvarande mottagande i procent av er totalt befolkning skulle det inneburit att ni tagit emot cirka 1 000 asylsökande. Det skulle även hos Åland ha lett till ökad trångboddhet och utmaningar under en pandemi, eller hur? Observera att jag tycker bra om invandring. Detta är bara ett exempel på att den har både fördelar och utmaningar.

MAGNUS WESTERLUND