DELA

Hamnen en frizon?

Det verkar storma rejält vad gäller hanteringen av kaj 6:s entreprenad. Det är intressant att ingen av de ansvariga uttalar sig i annat än ”misstaget” om inköpet av fendrar.
Det vore på sin plats att högsta ledningen i staden, stadsdirektören och tf. stadsstyrelsens ordförande vid upphandlingen, ger sin syn på skötseln av entreprenaden och framför allt varför 15 september 2011 (en lördag) var värt ca 500.000,- som sluttid! Infrastrukturnämndens ordförande har ju uttalat sig i pressen att mitten av oktober är helt ok?
Det skrivs i alla tidningar om stadens skrala ekonomi och hur man måste spara i alla avdelningar och organisationer. Inte kan det väl vara så att hamnverket arbetar i en frizon där ingen behöver bry sig om vad saker och ting kostar?
Många ”fenderinköp” kommer säkert att försvåra framtida diskussioner om hamnavgifter med rederierna.
Fundersam