DELA

Hammarlands skolnämnd tiger och sviker

För Näfsby skolas elever ändras återigen skolskjutsarna. Nya linjer, taxibilar i stället för buss samt nya och nygamla trafikidkare. Ingen direkt information om ändringarna har getts, men de kan tolkas ur linjelistor på kommunens hemsida. Oklart när listorna blev officiella. Sida 1 är blank och resterande ”upp-som-ner” och läsbara med huvudet på sned. Löjliga synpunkter kan tyckas och ”huvudsaken att eleverna får skjuts”, säger en ansvarig. Måhända, men kan även signalera att information är nödvändigt ont och att linjerna möjligen avsiktligt publiceras just innan semesterstängning. Ansvarig tjänsteman besvarar eventuella frågor i början av augusti.

Det torde i några veckor funnits en liten aning om upplägget, åtminstone i stort. Att Mariehamns taxis småbilar skulle försvinna, att lokala trafikidkare skulle vara tillbaka, att norra morgonturen blir rak och så vidare. I fjol kritiserades skolnämnden för dålig information och lovade göra bättre i år. Skolnämnden har även fått skrivelse om detta och kan således inte ha undgått att föräldrar vill veta. Vill man inte möta föräldrar, kunde man ha sänt en e-post eller följebrev via hemsidan med de för så många så glada nyheterna, som t.ex. innebär att 25 personers buss inte längre kör till Skarpnåtö med 1 elev och att elever boende närmast skolan skall få kliva av först i stället för sist. Kort sagt: man kunde ha berättat att alla är vinnare!

Har elevernas rundturer senaste skolår sparat in den utlovade halva lärartjänsten? Om inte, vad beror räknefelet på och kan någon ställas till svars för vilseledandet? Hur tänker skolnämnden på sikt? Behöver eleverna flera år agera experiment? Har kommunen riktlinjer för 2015 – 2016? Hur går upphandlingen till och vad prioriterar skolnämnden? Vad menar man med ”för barnens bästa” – på riktigt? Ifjol, att bussen slingrade morgon och eftermiddag o ch nu ett rakt upplägg, så hur skall man ha´t? Av nämndens protokoll går inte att utläsa svar. Kanske kan skolresans längd i tid vara avgörande för en familj var i Hammarland man bosätter sig – eller om man bor i kommunen överhuvudtaget.

Ointresset att lyssna, kommunicera, informera och besvara signalerar en olustig attityd och om skolnämnd som inte finns till för familjerna. Vi efterlyser äkta engagemang. När det igen blir kommunalval skall vi också påminna oss om C-styrda skolnämnden, som inte hade ett barnperspektiv på sina beslut och därmed stred mot barnkonventionen. Samma Center som nu inte berättar varför man gjort en U-sväng.

Som avslutning på vårt skolskjutsengagemang (för denna gång) framförs härmed en önskan om att någon på kommunkansliet med ett tangenttryck ändrar ovan nämnda bilagor till läsarvänligt format och lägger in dem som ”Aktuellt”, på första sidan. De platsar bättre där än information om välgörenhetsgympa december 2013, eller för den delen information om tjänst vars ansökningstid utgick i mars. Bättre och uppdaterad information signalerar att man bryr sig. Den belastar inte ekonomin och är en service som kan ges även om den inte är stadgad i lag.
Ann-Charlotte Funck
Jan Holmes, Strömma