DELA

Hammarland var med på möte

”Det är alltid en bra kutym om man diskuterar på förhand och inte bara skickar ut brev om mera pengar”, hävdar kommunstyrelsemedlemmen Gun Carlsson i en insändare som berör förslaget till nytt fältaravtal.
Det är inte en korrekt beskrivning! Socialförvaltningen i Mariehamn kallade socialarbetare i de åländska kommunerna till ett möte den 21.4.2010 för att diskutera förändringar i fältaravtalet. Från Hammarland deltog två socialarbetare.

Efter mötet beslöts utgående från diskussionen att en mindre grupp socialarbetare med företrädare för stad, landsbygd och skärgård skulle processa vidare. Resultatet blev så småningom ett förslag till nytt fältaravtal som utgick ifrån att landsbygd och skärgård skall finansiera två av fyra fältare och att kostnadsfördelningen för 2011 utgår från antalet ungdomar i åldern 13 t.o.m. 17 år i respektive kommun samt att avtalstiden omfattar år 2011. Utgående från erfarenhet under det året kan eventuella justeringar göras och ett långsiktigare avtal tecknas.
Christian Beijar
socialservicechef