DELA

Hammarland sade inte nej till pengar för fältare

Jag vill påstå att de flesta politiker väl känner till det goda arbete fältarna utför. Fältarna föreläser i skolorna, finns på gatorna för att förhindra barn att dricka för mycket alkohol och när barnen inte mera kan ta hand om sej själva för att dom är så berusade så för fältarna hem barnen eller till akuten för vård.
Fältarna vill verkligen arbeta för minskat supande bland barnen, det gjorde dom tydligt vid ett möte med den parlamentariska kommittén för alkohol- och drogfrågor, där jag är medlem.
I kommittén upplevde vi att det finns ett gediget kunnande, uppriktigt intresse och stort engagemang hos de fyra fältarna.

Den 21 sept. behandlade kommunstyrelsen i Hammarland ärendet ”Nytt avtal om köp av tjänster för fältarbetare”. Det tidigare avtalet gällde från 1990.
Socialnämnden i Hammarland förordade avtal i sitt utlåtande till styrelsen och skrev:”—dock bör förhandlingar föras med samtliga åländska kommuner om hur avtalet skall utformas.”
I kommunstyrelsen konstaterades att avtalet sades upp för sent enligt avtalets uppsägningsvillkor. Kommunstyrelsen försöker följa förvaltningsformaliteterna, det har visat ej att det är säkrast att handla korrekt.
Kommunstyrelsen beslöt att avvakta behandlingen av ärendet i övriga kommuner.
Alltså beslutet blev ingalunda att Hammarland skulle upphöra med sin delaktighet i finansieringen av Mariehamns stads fältarbetare, till nytta också för Hammarland.

Jag vill nu föreslå att Mariehamn som ”äger” ärendet kallar landsbygdskommunerna till ett samordningsmöte där man presenterar upplägget för den nya finansieringen men också själva verksamheten. Det är alltid en bra kutym om man diskuterar på förhand, och inte bara skickar ut brev om mera pengar.
Med förhoppning om bra lösningar.

Gun Carlson (C)
medlem i kommunstyrelsen och tillika medlem i landskapsregeringens parlamentariska kommitté för alkohol- och drogfrågor