DELA

Hammarland ingen försökskanin

Med anledning av ännu ett i raden av märkliga uttalanden från liberala vice ordföranden Tomas Blomberg i Hammarland, önskar undertecknad komma med ett klarläggande.

I tidningen den 5 oktober insinuerar nämligen Blomberg att undertecknad ”skickar fram Hammarland” som försökskanin i ett försök att få stopp på de pågående kommunutredningarna. Hur skulle en politiker i en grannkommun skulle kunna få de ytterst självständiga hammarlänningarna att fungera som ett redskap?

I princip varje vecka får jag från det kommunala fältet en eller flera frågor om hur förtroendevalda eller tjänstemän ska agera i en viss fråga för att beslutet ska bli juridiskt hållbart. Ofta är det jävsfrågor som skapar problem.

Även om det via Ålands Kommunförbunds hemsida går att ta del av min handbok om jäv är det många som vill stämma av sin fråga med mig direkt. Juridik är som bekant ett mångfacetterat ämne och t.ex. klarade Finlands riksdag inte av att senaste vecka göra ändringar i grundlagen på ett korrekt sätt. Trots armadan av tjänstemän som ingår i statsmaskineriet.

Jag står alltid till tjänst i den mån jag anser mig ha kunskap att bistå. Så har även varit fallet i den nu aktuella frågan i Hammarland där Centerns Anders T Karlsson m.fl. önskat vägledning om de juridiska möjligheterna för kommunen att agera. Själva stridsfrågan utgår från olika uppfattningar om huruvida regeringen Sjögren (lib) hört kommunerna på det sätt gällande lag kräver.

Precis som i alla andra sammanhang har jag berättat om de juridiska möjligheterna för Hammarland att få sin åsikt prövad. I motsatts till Tomas Blombergs uppfattning är det mycket riktigt kommunstyrelsen som ska fatta beslut om besvär i dylika fall.

HARRY JANSSON (C)