DELA

Håller Lundberg vad hon lovat?

Utbildningsminister Britt Lundberg lovade i plenum den 17 november 2009 att alla som går ut grundskolan på våren 2010 skall ha en studieplats på hösten.
Målet är ambitiöst och har stor betydelse för våra ungdomars fortsatta framtid efter grundskolan. Enligt färsk ansökningsstatistik om samåländsk elevintagning för år 2010 så är det i år 41 elever som har ansökt om studieplats enligt särskild prövning. Totalt har 493 elever ansökt enligt förstahandsalternativ om studieplats till 430 befintliga studieplatser.

Står utbildningsminister Britt Lundberg fortfarande fast vid löftet från hösten 2009 att alla dessa ungdomar inklusive de som ansökt enligt särskild prövning skall ha en garanterad studieplats och en meningsfull sysselsättning i höst.

Henrik Lagerberg