DELA

Hållbart initiativ sviker sin övertygelse

För några dagar sedan frågade jag i en insändare Hållbarts initiativs lagtingsledamöter Annette Bergbo och Simon Holmström om regeringens konkreta klimatmål och vilka konkreta åtgärder regeringen ämnar vidta för att uppnå målen.

I en vänlig insändare med rubriken ”Varje ton räknas” skriver de två ledamöterna om att en klimatlag och allt möjligt annat är på gång. Intressant läsning i sig men svaren på mina frågor fick jag inte. Rubriken är missvisande eftersom det krävs klara klimatmål för att man ska kunna räkna och mäta effekterna av de åtgärder som vidtas för att uppnå målen. De fromma förhoppningars tid är förbi. Idag den 16 september kan vi läsa i medierna om en sammanfattande rapport av ett flertal internationella forskningsorgan om att minskningen av växthusgasutsläppen inte minskar utan ökar. Igår kunde vi läsa att 75 procent av världens ungdomar har klimatångest. Hållbart initiativs välvilja måste övergå i skarpa politiska krav. Jag frågar er än en gång vilka klimatmål som regeringen har. Klimatmålen är en ren politisk fråga. En klimatlag är möjligen ett verktyg att nå målen. Klimatmålen är inte en juridisk fråga.

 

Regeringen Thörnroos och HI måste lägga i en extra växel i klimatfrågan. En grön omställning måste ske snabbt och vara målinriktad och konsekvent. Simon Holmström sviker sin övertygelse om han går med på att köpa in en gammal dieselfärja från Norge. En tunnel till Föglö står i strid med landskapets Utvecklings- och hållbarhetsagenda. Fiskodlingarnas hållbarhet vågar man inte diskutera och jordbrukets användning av fossila bränslen förefaller inte ens finnas på kartan. Skärpning!

Nej om Åland ska leva upp till sina miljölöften måste landskapet och kommunerna visa vad man tänker gör för att hushåll och företag ska kunna göra goda miljöval. Den nuvarande politiken kommer inte att övertyga de unga om att de ansvariga gör sitt yttersta för att trygga deras framtid.

 

BARBRO SUNDBACK (S)