DELA

Hållbarhetsråddet

Tre grundläggande felbeslut har gjorts i det annars ganska seriösa försöket att påbörja Ålands resa mot hållbarhet;
1. En klar, robust definition av hållbarhet saknas.
2. Ett hållbarhetsråd är tillsatt och det är mycket bra, men där sitter inte sakkunniga och inom hållbar utveckling kompetenta personer, utan landskapsregeringen har tillsatt sig själva som hållbarhetsråd. Mao; i svåra avväganden frågar man sig själva om råd!
3. En plan för hur och när Åland skall bli ett hållbart samhälle saknas fortfarande.
Vi utgår från att landskapsregeringen hinner rätta till detta, annars hoppas vi att nästa regering tar tag i saken och inte gör samma misstag.

Anmärkningsvärt är, att trots skriftlig förfrågan, har Ålands Natur och Miljö inte fått ut Hållbarhetsrådets protokoll.

Ålands Natur och Miljö
Dan Jansén
ordförande