DELA

Hållbarhetsminister

Öppet brev till regeringsbildare Viveka Eriksson.
Under den lagtingsperiod som nu börjar är det nödvändigt att Åland påbörjar en systematisk omställning till hållbarhet. Därför är det viktigt att de grundläggande principerna för hållbar utveckling skrivs in i regeringsprogrammet.
För att ge arbetet tillräcklig tyngd och fart föreslår Ålands Natur och Miljö att en särskild hållbarhetsminister utses.
Mariehamn den 24 oktober 2007
Ålands Natur och Miljö rf