DELA

Hållbarhetsförklaring

För att få ett bättre grepp om skillnaden mellan miljöbeslut (som vi bör undvika ) och hållbarhetsbeslut kan kanske följande exempel vara till hjälp.
En bank har i sitt skyltfönster gett information om sin miljöpolicy/ arbete. Där framkommer det att deras målsättning är att minska sina utsläpp / belastning av någonting, tex koldioxid (Co2) med 10 procent.
Tror ni att detta är ett miljöbeslut eller ett hållbarhetsbeslut?
Detta är ett typiskt miljöbeslut, eftersom en sänkning från en för kommande generationer skadlig nivå till en annan, så gott som lika skadlig nivå, inte gör någon egentlig skillnad.
Ett hållbarhetsbeslut innefattar följande:
– Utredning om bankens totala miljöbelastning.
– Tidpunkt när bankens hela verksamhet skall vara icke skadlig för kommande generationer.
– En trovärdig plan för att nå detta mål.
– Budgetera tid och pengar.

Sammanfattning.
Ett miljöbeslut syftar till ”looking good” dvs att man skall framstå som ansvarstagande och seriös i andra människors ögon.
Hållbarhetsbeslut innebär att man kan se kommande generationer i ögonen och säga: Vi insåg att vi hade problem och gjorde allt som stod i vår makt för att ni inte skulle ärva så mycket av det vi ställt till med.

Vänligen
Dan Jansén
Hållbar utveckling? Ja Tack!