DELA

Hållbarhetsaspekter i vården

ÅHS borde ta mera hänsyn till hållbarhetsaspekter i sin dagliga verksamhet, inte bara internt utan också med tanke på samhället och klienterna, exempelvis vid planering av ingrepp och inställelsetider.

En patient får besked att inte ta bilen till sjukhuset och ska vara på plats kl 07:20. Då är det närmast omöjligt att ta sig dit från landsbygden med kollektiva färdmedel och patienten måste ta taxi eller ordna skjuts. Det kostar samhället onödiga pengar och orsakar utsläpp till miljön. Genom att förskjuta tidschemat 30 min skulle patienten sannolikt kunna åka buss.

Idag utgår ÅHS från interna rutiner och arbetsscheman vid planering, utan att också beakta klientens perspektiv. I somras fick familjen erfarenhet av ovanstående. Trots inställelse 07:20 hände inget förrän 08:10 och en onödig bilresa på 70 km och utsläpp av 17,5 kg CO2 var resultatet.

ÅHS är en del av helheten. Om Åland ska bli ett hållbart samhälle behöver alla hjälpas åt och dra åt samma håll.

Mikael Stjärnfelt (Lib)