DELA

Hållbarhetsagendan bör följas

Mikael Staffas (lib) anser i en insändare att jag (och mitt parti) utlovar omfattande nyinvesteringar i en modern skärgårdsflotta. För det första vill jag påpeka att något sådant inte går att utläsa av min insändare, om man vill hålla sig till sanningen. Jag hävdar att till den del skärgårdsfärjorna skall bytas ut, bör det ske i den form att de byts ut mot nya färjor som drivs med den nya teknik som finns i dag på marknaden.

Jag framhåller vidare att man vid planeringen av skärgårdstrafiken bör följa landskapets fastställda hållbarhetsagenda. Det gör man definitivt inte när man nu planerar nya vägar och broar i Föglö. Ålands Natur och Miljö har besvärat sig över vägplanerna, likaså ett antal privatpersoner, just med hänvisning till de stora ingreppen som kommer att ske i känsliga naturområden. Mer än 2 000 ålänningar har skrivit på listor där de önskar att projektet skall stoppas. Till och med företrädare för ett av landskapsregeringspartierna har i insändare klandrat projektet. Har landskapsregeringen lyssnat på opinionen?

För det andra har jag i en insändare skrivit att det är bra att landskapspolitikerna utbildar sig inom olika områden, men det bör ske på fritiden och på egen bekostnad. Resorna till Almedalen förbättrar inte vår position gentemot Finland (som vi tillhör).

I stället bör vi satsa mer på att göra Åland synligt bland finska politiker. Det är nämligen i Finlands riksdag som frågorna om bland annat en ny självstyrelselag , och klumpsummans storlek, avgörs. Därför bör vi satsa våra resurser på att påverka dessa beslut i en positiv riktning.

För det tredje skriver jag inte mina inlägg på uppdrag av Obunden Samling (eller någon annan). Jag framför mina egna åsikter i form av insändare i dagstidningarna, liksom många andra gör. Den partipiska som tycks finnas inom flera partier på Åland existerar inte inom Obunden Samling, utan i det partiet har var och en rätt att fritt debattera i tidningarna.

RUNA LISA JANSSON