DELA

Hållbarhet kräver också klassanalys

Felicia Bredenberg skriver i Nyans ledare om socialdemokraterna, valutgången och att ”oinfriade löften” om tandvård inte räcker till. Nej, det är sant att man inte kan ha bara en fråga, men har vi haft det då?

Mer än någonsin har vi arbetat och levererat inom de frågor som togs upp i valet för fyra år sedan: färre kommuner för starkare välfärd, klimatarbete genom vind- sol och biogas och ett intensivt arbete med att genomföra hållbarhetsagendans alla mål. Uppenbarligen har vi inte tillräckligt väl klarat av att kommunicera ut det tillräckligt väl till väljarna.

Vi blev i det här valet inte utmanade på frågan om tandvård och välfärd. Vi blev utmanade på området miljö och klimat där många av våra tidigare väljare valde Hållbart Initiativ, huvudsakligen på grund av att S tillsammans med Lib och Mså gick in för Gripö-projektet.

I sin analys av valets utgång bör man också väga in de starka högervindar som blåser generellt, den hatretorik som odlas mot kvinnor i maktpositioner samt åtta år av betydande regeringsansvar samt HI:s entré på arenan.

Om tandvården vill jag ändå säga följande:

Socialdemokraterna har under flera val lyft tandvård som en grundläggande del av människors hälsa. Vi fortsätter med det, för vi vet att de med mindre medel väljer bort tandvård och att det leder till utslagning, följdsjukdomar och svårigheter på arbetsmarknaden.

Tandvård är en klassfråga, och det ska den inte vara. Så länge vi inte nått hela vägen fram måste kampen fortsätta. Så har socialdemokratin alltid arbetat oavsett det har gällt 8-timmars arbetsdag, demokratiska rättigheter till eller grundskola för allas barn. Den som tror att det går snabbt att arbeta fram rättigheter i ett (huvudsakligen borgerligt) samhälle, tror grundligt fel. Det tar länge och kampen är tuff.

Men vi når också resultat. Skärgårdens invånare och alla på institution har idag rätt till ambulerande tandvård. Unga upp till 27 år. Fler relevanta grupper pga sjukdom eller sociala skäl.

Under denna mandatperiod fick vi in pengar om en tandläkarvagn i stället för den ”stol” som nu ambulerat mindre framgångsrikt. Vi fick in ÅHS tandvård under högkostnadsskyddet, så att de som hittills omfattats faktiskt också kan ha råd att gå. Vi lyckades också få in vårddygn under högkostnadsskyddet, så att gamla som åker in och ut på sjukhus inte hamnar på skyhöga avgifter.

Nästa steg är att gå in för att de som har en årsinkomst under en viss nivå får gå till ÅHS tandvård eller till privat tandläkare via en vårdsedel som en del av högkostnadsskyddet. Det vore ett stort och viktigt nästa steg för att ge dem med minst resurser en god tandhälsa.

Valet är över för i år. Det är bara gå vidare. Drakar lyfter inte i medvind, bara i motvind, så vi kommer tillbaka. Hållbarhet går inte heller att uppnå utan systemanalys och klassperspektiv, så för att verkligen uppnå ett hållbart samhälle kommer socialdemokraterna alltid att spela en viktig roll.

Kanske det är först när vi inte är med i en regering som ålänningarna märker vilken viktig roll vi spelat under de senaste 8 åren.

CAMILLA GUNELL (S)

PARTIORDFÖRANDE