DELA

Hållbara framsteg

Kampanjen 1 Åland – 1 Planet som avslutades 29 februari 2012 hade som syfte att tydliggöra hållbar utveckling i valet 2011. Målsättningarna var att prioritera samarbete mellan partierna för att kunna ta övergripande beslut, att utbilda lagtingsledamöterna i hållbar utveckling och att lagtinget senast 1 december 2013 ska fastställa ramarna för ett hållbart Åland. Kampanjen samlade ca 400 underskrifter för ett hållbart Åland och 1 Åland – 1 Planet tackar alla som skrivit på och stött kampanjen. Glädjande nog har kampanjen till vissa delar redan nått sina målsättningar. En hel del arbete kvarstår dock och frågan är hur vi går vidare?

Kampanjens grundare har av Ålands Landskapsregering utsetts till det hedersamma uppdraget att utgöra regeringens hållbarhetskommitté. Kommitténs uppgift blir att innan sommaren 2013 ha tagit fram en hållbarhetsstrategi och en tidtabell för när Åland ska v ara hållbart. En del av kommittéens uppdrag är också att ta fram och föreslå lämplig utbildning för administration och politiker. Därmed finns en reell möjlighet att uppfylla kampanjens mål att lagtinget fastställer ramar för hur vårt samhälle ser ut och fungerar när vi förbrukar resurser motsvarande 1 planet.

Tack förvisat stöd och fortsätt gärna att följa oss på facebook.
Kampanjen 1 Åland – 1 Planet
Anneli Karlberg (M)
Axel Jonsson (Åf)
Dan Jansén (S)
Erica Scott (Ob)
Erica Sjöström (C)
Mikael Stjärnfelt (Lib)