DELA

Hållbara finansieringsmodeller för omställningsarbetet

Omställningsarbetet till ett mera klimatsmart samhälle måste hitta mera hållbara finansieringsmodeller än som att nu till stor del förlita sig till Paf-medel. Jag vet av erfarenhet att det speciellt i valtider inte är smart att ifrågasätta Paf:s verksamhet så därför är ett av mina vallöften att inte ifrågasätta Ålands Penningautomatförenings verksamhet. Däremot kommer jag ta mig rätten att debattera den framtida användningen av Paf-medel.

Flertalet av åländska partierna nämner specifikt Paf-medel som ett sätt att finansiera omställningsarbetet vilket även vi Socialdemokrater gjort i utkastet till valprogram men som strukits i det slutliga valprogrammet.

En enligt mig viktig anledning varför Paf-medel i längden inte är en hållbar finansieringsmodell för att ställa om Åland till ett mera klimatsmart samhälle är att ingen i nuläget kan ge en tillförlitlig prognos om nivån på spelintäkterna under inkommande fyraåriga mandatperiod. Mycket talar för att den europeiska spelmarknaden kommer att bli ytterst hårt reglerad och därigenom hårt konkurrensutsatt vilket med automatik kommer sänka spelbolagens nu exceptionellt höga vinstmarginaler. Av den anledningen anser jag att vi måste finna mera hållbara finansieringsmodeller för att säkerställa det fortsatta omställningsarbetet eftersom risken är att omställningen annars stannar upp ifall intäkterna från penningspel drastiskt sjunker till exempel på grund av ny strängt reglerad lagstiftning.

Martin Nilsson (S)