DELA

Hållbara alternativ finns till avvisningslagen

Tack Mats Löfström för din insändare om avvisningslagen. Tyvärr missar du mitt principiella resonemang om att lagen kan öppna upp för destruktiva konsekvenser för Åland och självstyrelsen. Avvisningslagens försvarare motiverar sina avsteg från grundlagen, EU-rätten och internationella avtal med att lagen behövs för att trygga landets säkerhet. Ett begrepp som av sannfinländare och andra nationalister kan laddas med mångahanda hot. Sedan Ryssland inledde sitt olagliga anfallskrig med Ukraina har många röster i Finland höjts för att nedmontera inte bara konventionen om Ålands demilitarisering och neutralisering utan också de rättigheter ålänningarna åtnjuter i stöd av självstyrelselagen. En av de mest aggressiva rösterna tillhör forskaren Charly Salonius-Pasternak vid Utrikespolitiska institutionen. Hans auktoritet faller sannolikt Sannfinländarna och en del Samlingspartister på läppen.

Det aktuella lagförslaget eller avvisningslagen hotar givetvis inte ålänningarnas fri- och rättigheter. Det man kan oroa sig för är att om en kvalificerad politisk majoritet i riksdagen så flagrant gör avsteg från landets konstitutionella ordning i detta fall vad är det då som skulle hindra ideologiska majoriteter från att kringskära eller utplåna ålänningarnas rättigheter i stöd av självstyrelselagen om det anses nödvändigt med hänsyn till landets säkerhet.

I stället för att diskutera principiellt radar Löfström upp en massa motiv för varför han och många med honom ser sig tvungna att godkänna förslaget till avvisningslag. Löfström säger sig vara nödd och tvungen att godkänna lagförslaget: ”då ingen lyckats presentera någon annan hållbar lösning”. Detta påstående stämmer inte. Flera alternativa förslag har givits. Folkrättsexperten Martti Koskenniemi har visat att Finland skulle få stöd av EU på samma villkor som Lettland, Litauen och Polen fick när asylsökande tvingades in i deras länder via Belarus 2021 – 2022. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har intygat att unionen är beredd att hjälpa Finland ifall av en anstormning av asylsökande vid östgränsen. Flera andra alternativ har givits. Varför dessa ratats och det föreliggande förslaget drivits fram av regeringen är svårt att veta för en utomstående. Rent känslomässigt verkar förslaget vara rent politiskt och drivet av övermod gentemot den lede fienden. Enligt mig och Finlandssvenska socialdemokrater r.f. är avvisningslagen inte förenlig med landets bästa och bör därför ersättas av andra åtgärder mot Rysslands hybridkrig. Helst åtgärder i samarbete med EU och Nato. Nationalistisk hybris tillhör en förgången tid i vår globaliserade värld.

BARBRO SUNDBACK (S)