DELA

Hållbar utveckling – koncept eller verklighet?

ÅHS är underställd Ålands Landskapsregering, som i sin tur har målsättningar om hållbar utveckling och rutiner för grön upphandling. Bevisligen har dessa målsättningar och rutiner inte nått ut till ÅHS. ÅHS mjölkupphandling är inte prövad ur hållbarhetssynpunkt då sociala aspekter och miljöaspekter inte är beaktade, enbart de ekonomiska. Frågan är dock om ÅHS besparing utgör någon reell besparing? Det blir fel någonstans då man först ger stöd till primärpoducenterna, sen till förädling av produkten och som sista led köper man ändå slutprodukten från utlandet! Skattebetalarna förlorar mångfalt.
Ur enbart ekonomisk synvinkel är ÅHS beslut korrekt och på sätt och vis är det lysande. Se bara vilken debatt man lyckats få igång! Men, vill vi ha en levande landsbygd och lokal livsmedelsproduktion och vad får det kosta? Vill vi ha det för oss själva eller ska det utgöra ett pittoreskt inslag för turisterna?

Givetvis ska vi ha lokal livsmedelsproduktion i första hand för oss själva! Att endast producera för export och sedan importera det vi själva behöver är helt förkastligt ur miljösynpunkt med alla omotiverade transporter. Visst, transporterna ger också arbete, men gynnar inte miljön.
Ska man enbart se på pengarna i den egna börsen eller ska man beakta samhällsekonomin vid offentlig upphandling? Borde man göra livscykel- och konsekvensanalyser vid upphandlingar? Frågorna hopar sig.

Att exporterade produkter oftast är billigare i utlandet än i hemlandet beror på exportstöd. Lika väl som ÅCA sannolikt får exportstöd för osten får Arla stöd för sin mjölkexport. Detta är inte vettigt ur hållbarhetssynpunkt. Man kanske ska betala exportskatt och få stöd för att sänka priserna på hemmamarknaden istället?

Det är dags att fundera på principerna. Arbetet med hållbar utveckling får inte vara en pappersprodukt som ingen följer. Vad är kostnaden för miljön, till exempel i ökade koldioxidutsläpp för transporter jämfört med en inbesparing på 8000 €, och vad får då en ”koldioxidutsläppsbesparing” kosta? Det behövs tydliga regler och riktlinjer för förvaltningen för att göra hållbara upphandlingar. Konkret uppställda miljömål ska ha en prislapp för miljövinster med riktlinjer för prioritering. Ta resor som exempel. Inför varje tjänsteresa borde göras en miljökalkyl som till exempel redovisar koldioxidvinst med att välja båt, buss eller tåg före flyg som en lika viktig del av resebeslutet som bedömning av prisskillnaden. Ja just ja, vi har ju vårt eget flyg att tänka på också… Det är kanske dags att bestämma vilken väg vi tar?
Mikael Stjärnfelt