Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Hållbar utveckling för barn och ungdom

Jag tycker att det är ett utmärkt tillfälle att satsa på Ålands kulturinstitut när det nu finns 50milj. € att nyttja. I en tidigare insändare försökte jag kort berätta hur situationen ser ut vad beträffar utrymmena på ÅMI dvs att vi redan nu har för små och få lokaler. Utvecklas ÅMI till ÅKI behövs definitivt mera utrymmen. Det är alltså inte frågan om att bygga i onödan som en del verkar tro. Det finns nämligen inte lämpliga lediga lokaler för den här typen av verksamhet, man behöver mao antingen bygga till befintliga utrymmen eller bygga nytt. Vi behöver också få den digitala uppkopplingen till skärgården fixad för att kunna undervisa på distans. Hållbar utveckling för mig är bla att göra denna satsning. En satsning på kultur är enligt senaste forskning det bästa vi kan göra för våra barn och ungdomar. Varför skall vi då inte satsa?

BJÖRN BLOMQVIST (C)

Lagtingsvalet

Kommunalvalet Finström