DELA

Hållbar omställning kräver vilja

Som egenföretagare med fokus på miljövänlig energiteknik och djupt troende Socialdemokrat så kan jag inte låta Jörgen Strand med fleras insändare om Hållbar omställning vara oemotsagd.

Att skylla snigelgången i omställningen mot ett mer hållbart samhälle genom att nervärdera vänstern strävan med vad jag betraktar som kanske inte direkta osanningar men däremot som feluppfattningar ger inte en rättvis bild av energin som läggs ner på miljömedvetet arbete i vårt åländska samhälle. Vad som däremot är bra med Jörgen med fleras insändare är att de omedvetet sätter fingret på varför utvecklingen kan tyckas gå med låg snigelfart.

Skribenterna poängterar gång på gång att omställningen kräver resurser och här är nog vänstern helt överens om att det krävs mera utbildning, forskning, ekonomiskt stöd och omfördelning av resurser. Sant är även att miljöval ofta är väldigt dyra och här måste ni ”högersinnade” se er själva i spegeln och erkänna att det kanske är ert sätt att försöka kapitalisera och ta ut höga marginaler på miljömässigt bra produkter är vad som hämmar utvecklingen mot ett mera hållbart samhälle

I mitt dagliga arbete stöter jag nämligen på att miljömedvetenhet inte alla gånger kräver extra resurser och stora investeringskostnader. Faktum är att miljömedvetenhet oftast sparar pengar då fokus ligger på att effektivisera processer och materialåtgång.

Vad ni ”högersinnade” insändarskribenter måste börja beakta är att i era investeringskostnader mera inkludera driftskostnaderna för hållbara lösningar och då märker ni att miljömedvetenhet betalar sig i väldigt snabb takt.

MARTIN NILSSON

BIOENERMART AB