DELA

Hållbar egenförsörjning

2008 arrangerande vi på Ålands bildningsförbund här på Åland ett Sverige – Finland – Åland östersjöseminarium i Självstyrelsegården i samarbete med NEFCO delfinansierat av Ålands landskapsregering. Vi bjöd in en vind, en vatten och en motorspecialist, ingenjörer allihopa med en livserfarenhet och namn om sig att vara bland de kunnigaste inom sin gebit från Sverige. Nefco hade med sina egna experter bl.a. Östersjöfonden pristagaren Karl-Johan Lehtinen. Följande förslag lades fram: Med tanke på den då planerade vidkraftparken på Åland föreslog tankesmedjan – de tre äldre ingenjörerna – från Sverige följande: Omvandla bilparken till el-bilar eller hybridbilar så långt som möjligt, samtidigt som laddningsplatser införlivas i infrastrukturen. Men tillade, att detta kräver snabba politiska beslut. Vattenpumpar och dito turbiner kunde möjliggöra ackumulering av vindenergi, en metod att skaffa sig buffertverk då det är vindstilla skulle vara att anlägga ett cylinderformat liggande magasin – under vattenytan – som då överproduktion vindenergi råder, pumpas tomma och då det inte blåser kunde ta in vatten via turbiner som producerar el. Turbiner/anläggningar för ändamålet finns redan utprövade i Norge. Genom elektrolys av vatten kunde vätgas separeras och användas.

Magazinering av värme i olika former kunde med vid överproduktion av vindenergi minska behovet av energi de dagar som det inte blåser. Vassförbränning vid fjärvärmeverk, som på Samsö DK, motsvarar fyra ton vass cirka två ton olja i energi. Ett lokaltproducerat fiskefoder skulle rätt utvecklat ge noll utsläpp och även skapa en välbehövlig exportindustri. Gasong motorns fördelar för fartyg. Där det finns utrymme för installation av en rörångpanna kan bränsleekonomin för fartyg förbättras med 10–13 procent vid 75 procent effektförbrukning med full last. Användandet av överhettad vattenånga reducerar kraftigt med utsläppen av kväveoxider (Jan Zeilon).

De här var några av råden som var framtagna för Åland då 2008. Man menade med att den då planerade och i dag byggda finlandskabeln inte var en nödvändig investering om satsningen på egenproduktionen skedde.

I dag på Gotland har utvecklingen med hållbara energikällor varit minst sagt god. Sedan 1983 har man petat upp vindmöllor i frisk takt och gas och elbilsparken är stor, samt produktionen av bioenergi. Cirka 50 procent av den lokala energiförbrukningen kommer från 158 vindkraftverk och målet är en 300 % produktion av det egna behovet, alltså mycket för export, från 330 möllor! På Gotland finns nu i dag över 100 laddare till el-bilar, många vid turistattraktionerna. Endast sex procent av uppvärmningen kommer från fossila bränslen. En privataktör arrangerar energi mässor sedan flera åt tillbaks och de kände väl till de fina uppfinningarna på området solenergi som åländska företagare tagit fram, och på Gotlandsbåten kan man vid varje passagerarstol se reklam om hur välja bland tre olika solenergipaket till sitt sommarställe eller hus, allt i ett pris inkl. montering, även avtal om köp av din överproduktion från det lokala El- bolaget. På Gotland bor cirka 57 000 personer. Ett annat östersjöexempel finns i Danmark, på en ö som heter Samsö med ca 4 000 innevånare, traktorerna går på rapsolja flera bilar med. Och för 100 danska kronor så kunde man redan 2009 ansluta sig till ett av de 4 fjärrvärmeverk som eldas på halm (3) och fils (1) cirka 60 procent av öns hus var kopplade till dessa redan 2009. Medan oljepriset åker berg och dalbana skriver samsöborna kontrakt om 5 år på halm och flis av de lokala bönderna. Inköpen av energi stannar därmed hemma i bygden och långa transporter som pekas ut som stora miljöbovar uteblir. Resten av husen på Samsö värms med flispannor, värmepumpar, ved eller solenergi. 2009 såldes andelar i havskraftverken för 15 000 DK och gav då en årlig vinst om 3000 danska kronor skattefritt. Delägandet var en kraftig drivkraft i den snabba omställningen påstår den lokale eldsjälen. Det var även den danska regeringens satsning på Samsö som lade grunden för utveckling.

Det är glädjande att Allwind här hemma inte gett upp kampen om vidareutveckling av vindenergin på Åland, snarare verkar finlands politikers tomma löften ha sporrat till att söka nya vägar. ÅCA:s med flera aktörers initiativ till att söka självförsörjning av sin egen energiförbrukning är minst lika lovvärd den med.

Mikael Erickson