DELA

Hållbar, åländsk energipolitik

I måndagens debatt mellan riksdagskandidaterna i biblioteket fick man höra att Alliansen för Åland förespråkar energiformen kärnkraft. Det ter sig synnerligen förbluffande, eftersom man inte nämner den viktiga frågan i sitt valprogram.
Alliansen för Åland ville under debatten få publiken att tro att man inte kan klara sig utan kärnkraft. ”Annars är det fossila energikällor som gäller”. Detta är det mytiska mantrat man allt för ofta får höra när det gäller energipolitik. Men man undviker att beröra:

%u2022 Att kärnkraften är osäker (Sellafield, Harrisburg, Tjernobyl, Sewersk, Fukushima, m fl). Om vi ska ta med oss någonting från Fukushima, så är det lärdomen att det inte är möjligt att bygga ett 100% säkert kärnkraftverk.
Olyckor kommer att hända. Vi ska aldrig tro på kärnkraftsindustrins påstående att ”allting är säkert nu”.

%u2022 Att uranbrytningen medför fatala hälsorisker för gruvarbetare och omgivning. Samtidigt krävs stora mängder vatten för uranbrytningen, också i varma och torra länder, där vattnet skulle behöva användas till annat. Man ska inte heller glömma bort att det inte finns hur mycket uran som helst och att kärnkraften därav är ohållbar.
%u2022 Att satsningar på kärnkraft hindrar utvecklingen vad gäller förnyelsebar energi och nya, smarta energisystem.
%u2022 Att det inte är möjligt att helt bortse från kopplingen mellan kärnkraft och kärnvapen, eller åtminstone möjlighet till kärnvapen.

%u2022 Att energiformen är väldigt dyr. I många beräkningar utelämnar man eller underskattar kostnader för forskning, byggnation och underhåll av slutförvaret, så att man kan få intrycket att själva elproduktionen är billig. Dessutom får man aldrig en heltäckande försäkring för ett kärnkraftverk, för trots politiska löften att man inte ska subventionera kärnkraft är det alltid staten som bär risken vid en kärnkraftsolycka.
%u2022 Att kärnkraften ger oss livsfarligt radioaktivt avfall som restprodukt.
Hur kan man ge tillstånd för nya kärnkraftverk då man inte vet hur man ska slutförvara avfallet? Inget land i världen har löst detta ännu.

%u2022 Det faktum att Östersjön är världens mest radioaktiva hav och att Åland är cancertätast i hela Finland, om nu detta har ett samband. Verkligheten är att kärnkraftverk ständigt släpper ut radioaktiva isotoper i luft och vatten, vilket tydligt kan uppmätas.
Med detta i beaktande inser vi att kärnkraften inte är en energiform som vi vill satsa på. Varken kärnkraft eller kolkraft har en roll i en långsiktig och hållbar energipolitik. Med hjälp av smart energiteknik, nya elsystem och handelsavtal, olika förnyelsebara energilösningar och framförallt ett slut på energislöseriet, kan vi ställa om till en hållbar energipolitik.
Ålands Natur och Miljö r.f.