DELA

Hallbäck vinklar argument

Olika ideologier och nedmontering av den offentliga sektorn har debatterats i tidningarna, kanske främst mellan Erik Schütten (ÅF) och Anders Hallbäck (S).
Intressant är att se hur man använder fenomenet politik och vinklar åsikter och argument som Hallbäck gör för att de skall passa ens egna politiska syften. Den offentliga apparaten måste ses över och möjligheterna för att effektivisera verksamheten och sänka kostnaderna, betyder väl inte att den offentliga sektorn skall (enligt Hallbäck N.Å. 7sept.) nedmonteras?
Av olika orsaker har vi i dag en stor offentlig sektor. Vi har haft en bra ekonomi, erhållit en god klumpsumma, som har gjort att det har funnits pengar till (nästan) allt. Trots det har flera partier i flera år varnat för att den åländska ekonomin kommer att rasa, om vi inget gör utan bara fortsätter att späda på utgifterna.

I dag är vi där och åtstramningar och förändringar som borde gjorts tidigare, försöker man nu genomföra. Att den offentliga verksamheten behöver bantas skriver Hallbäck, citat; att även Obunden Samling upprepar.
Ja, det är riktigt, men det skall inte vändas/ vinklas till att det blir nedmontering av den, utan den skall istället bli effektivare. Det är ändå allas skattemedel vi handskas med och då måste vi också sakligt kunna argumentera och diskutera.
Men vad jag har förstått så har även socialdemokraterna, ( åtminstone tidigare ) trummat för att det verkligen måste till ett nytänkande och strukturella förändringar m.m. för att få ekonomin i balans. Har man ändrat sig nu? Det verkar som Sossarna byter focus lite hela tiden, och ändrar sig eftersom, hur vindarna blåser.

Hallbäck undrar också (N.Å. 7sept.) vad det är för skillnad mellan Ålands Framtid och Obunden Samling egentligen?
Den största skillnaden är den att ÅF arbetar för total självständighet, medan Obunden Samling vill ha en så långt utvecklad självstyrelse som bara är möjligt. Sedan sätter vi focus på entreprenörskap, att företagsverksamheten skall fungera, att göra det lättare för företagare att anställa folk, att det skapas arbetsplatser. Finns det bra förutsättningar för det privata näringslivet, som trots allt skapar tillväxten i vårt samhälle, så flyter det också in skatteintäkter, så vi kan behålla den sociala välfärden vi har i dag.

Till sist så har jag varit till ÅHS på besök i 5 dagar (inlagd) och kan bara konstatera att vi har en underbar och kompetent vårdpersonal, men för den skull så är det bra att även den organisationen kan ses över och diskuteras på ett sakligt sätt, kanske omstruktureras för att eventuellt möjliggöra nya, och/ eller andra efterfrågade verksamheter.
Yvonne Sundbom Korpi
partisekreterare (Ob)