DELA

Håll skolorna öppna för barnens skull

Ålands högstadieskolor går nu tillsvidare på distansundervisning två veckor framåt. Det är inget lätt beslut, men vi förstår att det känns nödvändigt för att minska smittspridningen och därmed trycket på smittspårningen, smitttestningen och vården. I högstadiet är det även en stor utmaning att inte blanda elever och hålla dem åtskilda då man har ämneslärare och klassen förflyttas flera gånger varje dag.

Vi hoppas att landskapsregeringen inte beslutar att även låg- och mellanstadiet ska övergå till distansundervisning. Många barn behöver mycket stöd med undervisningen, vilket innebär att en förälder i praktiken kan behöva vara hemma. De som kan jobba hemifrån är oftast föräldrar med en högre tjänst/utbildning vilket sätter vissa barn fördelaktigare sits än andra.

Det finns barn vars enda trygghet är skolan. Vi ska inte ta bort den tryggheten för dom. Restriktioner ska vara rimliga utifrån ett barnperspektiv och att barns och ungas vardagsliv ska påverkas så lite som möjligt. Som en del av detta ingår en trygg skolgång. Skolan är mer än utbildning, det är också fysisk aktivitet, socialt sammanhang och ett skyddsnät. Vi behöver komma ihåg att våra barn inte ska ha hårdare restriktioner än vad vi vuxna har.

En rad undersökningar visar att distansundervisning påverkar barn negativt, däribland folkhälsomyndighetens rapport gällande hur folkhälsan påverkar många barns och ungas psykiska hälsa av pandemin. Skola och utbildning är enligt FN:s barnrättskommitté grundläggande mänskliga rättigheter och vi behöver värna om våra barns hälsa.

Mika Salminen vid THL lyfte tidigare i Hufvudstadsbladet vikten av att vi fortsätter med närstudier. Den främsta orsaken till detta förhållningssätt var att det i dagsläget verkar som om smittspridningen i skolorna inte utgör en stor risk. I ett öppet brev skriver tio infektionsspecialister till nyhetsbyrån STT att nedstängning inte medför någon nytta. Deras slutsats är att även om man skulle stänga ner samhället så skulle coronaviruset finnas kvar och bara vänta på att vi öppnar igen.

Vi förstår att oron är stor i samhället och bland skolans personal men håll skolorna öppna med de restriktioner som finns till hands. Det vinner alla på, särskilt barnen.

LINDA JANSSON (ÅF)

JONNY LANDSTRÖM (ÅF)