DELA

Håll segellederna öppna !

Goda kommunikationer är livsviktiga för skärgården och för Åland över huvud taget. Goda kommunikationer innebär också öppna farleder, småbåtsfar utanför färjfaren och möjlighet för turistföretagare i skärgården att ta emot båtturister. Det får man inte glömma i diskussionen. Goda kommunikationer är mer än bilvägar.

Landskapet försöker nu på alla sätt spara resurser och driftskostnader, vilket är klokt. Man har bland annat föreslagit att färjlinjer skall ersättas med brobankar, en ur många synvinklar intressant idé. Man skapar snabba förbindelser och vackra turistvänliga vägar.
Men man får inte glömma att hålla segellederna öppna också i fortsättningen. Det gäller framförallt Embarsundsleden, faret förbi Degerby, Ängösund och leden mellan Prästö och Töftö, samtliga mycket populära segelleder. Exempel på segelleder som redan stängts är Nåtö strömmar, Föglö Kyrksundet och Marsund.
När man bygger ut vägnätet bör man därför satsa på linfärjor, tunnlar, öppningsbara broar eller broar med segelbar höjd. Det sistnämnda är i praktiken inte alltid möjligt att genomföra.

Öppningsbara broar är ett realistiskt alternativ. Dessa kan fjärrstyras och skötas av samma personal som redan sköter Lemströms kanal. Motsvarande system har fungerat väl i Sverige ett tiotal år, vilket många seglare kunnat konstatera. Kostnaderna för öppningsbara broar är enligt det svenska vägverket ungefär det dubbla jämfört med fasta broar, en investering som det är väl värt att göra.

Det är viktigt att i dagens ekonomiskt pressade situation inte förhasta sig och för framtiden bygga bort de inre farlederna. Det innebär en klart ökad olycksrisk om småbåtstrafiken i skärgården tvingas dela farled med färjor och lastfartyg. Det är också av största vikt att inte utestänga de mest miljövänliga farkosterna, nämligen segelbåtarna från våra skärgårdar.

Man får inte heller glömma att de öppna farlederna i sig utgör en del av vårt omistliga kulturarv.

Åländska Segelsällskapet rf

Mariehamns Seglarförening rf

Färjsundets Seglarförening rf

Skeppsföreningen Albanus rf

Ålands Skötbåtsförening rf

Skonaren Nordboen/A.Palmer Sailing Ab Ltd