DELA

Håll rent framför lådan

Svar på Jens Harbergs insändare gällande tidningsutdelningen
Tidningsutdelningen är en köpt tjänst att likställa till exempel med våra frakttjänster och kurirtjänster och har därför inget med de så kallade samhällstjänsterna att göra. Enligt överenskommelse mellan Posten och kunderna (i detta fall tidningshusen) ska utdelningen på bildistrikten kunna utföras direkt från bilen för att uppnå en tillräcklig kostnadseffektivitet och för att undvika att övriga tidningsprenumeranter längre fram på samma distrikt drabbas av förseningar. Insändarskribenten har missförstått mig vid vår kontakt, vårt mål är alltid att dela ut både tidningar och post ända till postlådan, men vi behöver mottagarnas hjälp för att göra det möjligt.

Insändarskribenten har trots uppmaning om bättre skottning kring postlådan lämnat lådan svårtillgänglig, vilket dock inte betyder att tidningar eller post får läggas utanför lådan. Vi ber samtliga prenumeranter och postmottagare visa förståelse genom att hålla rent framför postlådorna så att vi kan genomföra de tjänster vi åtagit oss.
Med vänliga hälsningar,
Roger Forsberg
Enhetschef tidningsutdelning