DELA

Håll reda i finanserna

Finansminister Mats Perämaa (Lib) slår sig för bröstet över ett starkt Ålandsbokslut för 2018 i bland annat Ålands radio och hävdar att det inte finns några skulder i bokslutet. Det är ju alternativ fakta att påstå detta. Skulden som Åland till pensionsfonden uppgår till cirka 340 miljoner.

En pensionsskuld som kostar cirka 20 miljoner per år som ökar och kommer att belasta Ålandsbudgeten många år framöver. Man kan jämföra pensionskostnaden med en räntekostnad för lånat kapital. Men pensionsskulden är en skuld man inte kan se bland skulderna i balansräkningen eftersom den är flyttad ”utom kolumn” till en bilaga i bokslutet.

Svenska Dagbladet gjorde för att tag sedan en genomgång av de svenska landstingens pensionsskulder och kom fram till att de sällan tar upp sina totala pensionsskulder i årsredovisningarna. Ibland visas pensionsskulden inte alls trots att det rör sig om enorma belopp som kraftigt påverkar ekonomin och vilka finansiella muskler som finns inför framtiden.

SvD skriver att om skulderna skulle tas med i balanserna skulle 19 av 21 landsting svara konkursfärdiga om de vore företag. De svenska landstingens sammanlagda pensionsskuld uppgår i dag till hisnande 244 miljarder kronor.

Samma manöver gjordes på Åland 2015 då pensionsskulden plockades bort ur balansräkningen, vilket medförde att Ålandsbokslutet för första gången – efter övertagande av pensionsansvaret från staten – fick ett positivt eget kapital. Tydligen ville regeringen på Åland på detta sätt blunda för verkligheten.

Den åländska balansräkning har på senare år förstärkts genom bolagisering av fastigheter och andra uppvärderingar som blivit tillgångar vilket gör att det eget kapitalet är ca 120 miljoner större än pensionsansvarsskulderna.

SvD visar i sin artikel att de svenska kommunala pensionsskulderna varierar mellan 18 500 och 35 000 kronor per capita. På Åland uppgår pensionsskulden till hela 11 000 euro per person. Omräknat i kronor blir det som en jämförelse ca 115 000 kronor per capita.

Det borde verkligen inte negligeras.

ROFFE GRANLUND (ÅF)