DELA

Håll Pommern flytande

För oss seglare från Tyskland är Mariehamn ett omtyckt resmål. Seglandes via Sverige till Mariehamn har vi njutit många gånger av hamnens atmosfär och den underbara utsikten över Pommern, en p-liner som vår Passat som ramar in hamnen hemma i Travemünde.

Nu fick vi veta att man planerar att bygga en permanent betongbädd, alternativt betongbassäng för Pommern.

Vår åsikt är att det skulle påverka Mariehamns charm väsentligt.

Vi är övertygade om att det finns möjligheter att hålla en sådan viktig historisk vittnesbörd i ursprungligt skick och funktion, en väg som andra städer (till exempel Lübeck, Hamburg, San Francisco) framgångsrikt har gått.

Vi ber er således fortsatt hålla Pommern fritt flytande.

Dr Volker Zimmermann

Lübeck-Travemünde